Die hart van ‘n vrywillige werker

Magrieta Swanepoel het begin met vrywillige werk by die Vrywilligheidsdiens Sentrum, Vredendal in Desember 2006. Haar eerste geleentheid was met die Waterweek- projek, waar sy saam in ‘n span vrywillige werkers, seep en pamflette aan die publiek uitgedeel het.

Magrieta Swanepoel Die volgende projek wat sy aangepak het, was ‘n navorsingsprojek waar sy ‘n opname gedoen het om te bepaal hoeveel kinders werklik skool toe gaan in die kontrei. Ander vrywillige werk sluit in was kort
termyn take vir die plaaslike Maatskaplike Dienste, waar sy ook baie te sien gekry het van die groter
Matzikama Distrik.

Magrieta het ʼn passie vir jeugdiges en veral kinders. Vir haar is dit belangrik dat kinders en

jeugdiges tyd afgestaan moet word deur ouers of ouer persone om in die gemeenskap vrywilliglik betrokke te raak en so dus leer om vir hul mede-mens om te gee. Sy meen dat ‘n groot deel van die kind en jeugdige se ontwikkelingsproses deur positiewe bekragtiging gedoen moet word. Daar is verskeie programme in die gemeenskap waar jeugdiges betrokke kan raak en ook op so ʼn manier positiewe bydraes te maak terwyl hulle waardevolle lewens-ervaringe opdoen. Dit is ‘n belangrike stap om deur welwillindheid te ervaar dat wat jy positief gee, jy ryklik terug sal ontvang.
Magrieta Swanepoel (middel) met kollegas Karen Mentor (links) en Natasha Simons (regs)
Vir Magrieta het sy baie gebaat deur vrywillige werk te doen. Sy het meer selfvertroue en selfversekerheid gewin. Sy het later ondervind dat sy baie meer gemaklik met mense kon kommunikeer. Daardie eienskappe was maar altyd in Magrieta, maar dit het sterker navore gekom deur haar betrokkenheid met die Vrywillige Dienssentrum.

Dit is dus maklik vir Magrieta om jongmense aan te moedig en te motiveer om vrywillige werk te doen.